Het Martinuscollege is een christelijke brede scholengemeenschap die leerlingen benadert vanuit een positieve houding, met respect voor elkaar en elkaars opvattingen.


Onze missie

Wij staan voor duurzaam en goed onderwijs met voor iedere leerling een eigen plek en optimale doorstroom- en uitstroomkansen.

Onze visie

Wij willen dat onze leerlingen goede resultaten behalen, een gezellige schooltijd hebben en onderwijs op maat krijgen.

Onze kernwaarden

  • Wij zijn gedreven
    Het organiseren en geven van onderwijs is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen is wat ons drijft. Bij alle keuzes die we maken vragen wij ons af: is dit in het belang van de leerling?
  • Wij zijn ontwikkelingsgericht
    De samenleving verandert en het onderwijs verandert mee; dit is een continu proces. Wij werken continu aan verbetering en nemen initiatieven daartoe. We denken in kansen. 
  • Wij zijn aanspreekbaar 
    Het verzorgen van onderwijs voor jonge mensen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. bij het uitoefenen van deze taak werken we bovendien met publieke middelen. Wij zijn aanspreekbaar op hoe we deze taak vervullen en verantwoorden ons over de keuzes die we maken. Ook spreken we als medewerkers elkaar hierop aan. 
  • Wij werken samen
    Je leert door samen te werken veel van elkaar en omdat je allemaal verschillende capaciteiten en talenten hebt, bereik je samen meer dan alleen. Het betekent ook dat je er nooit alleen voor staat. 


Een slimme keuze

De school heeft een modern schoolgebouw en goede voorzieningen. Onze kleinschalige organisatiestructuur betekent voor leerlingen dat ze kunnen rekenen op goed onderwijs door medewerkers die houden van hun baan binnen het onderwijs en de leerlingen écht kennen. Op het Martinuscollege streven wij naar een voortdurende verbetering van het onderwijs. Kortom; kiezen voor het Martinuscollege is een slimme keuze! 

 

Impressie

Nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs? Kijk hier voor een korte impressie: 


De naam Martinuscollege

Het Martinuscollege is een algemeen christelijke school die leerlingen benadert vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor elkaar en voor elkaars opvattingen. De school ontleent zijn naam aan het verhaal van Sint Martinus.

Martinus werd rond 316 geboren en werd op jonge leeftijd soldaat. Bij een stadspoort van Amiens ontmoette hij een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus. Martinus liet zich bekeren en verliet het leger. Na een bewogen leven waarin hij vele wonderen verrichtte stierf hij in 397. Na zijn dood is Martinus heilig verklaard en, vanwege zijn liefdadigheid, vereerd als beschermheilige van de armen en de kinderen. 
 

West-Friesland Leert!

Onze school in onderdeel van West-Friesland Leert! Deelnemende scholen staan garant voor een breed aanbod van kwaliteitsonderwijs. Meer informatie? Klik hier.