Op het Martinuscollege geven wij ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen. We stimuleren leerlingen naar eigen kunnen en in hun eigen tempo te presteren. 

In het SBS6 programma Show Me What You Got, vertellen wij hierover:
Leerlingen die graag iets extra's willen ondernemen, worden op het Martinuscollege in de gelegenheid gesteld dit te realiseren. Er zijn voor alle leerlingen volop mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen en ontdekken: 

- marTINUSuren; leerlingen kiezen zelf waar zij hun talent inzetten

- mavo/havo sportklas; veel sporten en huiswerk maken op school

- Fast Lane to Cambridge; Engels volgen op hoog niveau met internationaal erkende diploma's   

- excellentietraject; alvast wat studiepunten halen aan de universiteit

- begeleiding van toptalent; studeren én op hoog niveau sporten of actief zijn op andere gebieden met hulp van onze toptalentbegeleider

- havisten competent; verdiepende extra's voor onze havo-leerlingen

- onderwijs op maat; extra vakken volgen, sneller vakken afsluiten of vakken op een ander niveau volgen

- pre-university college; een mooie kans om onderwijs op de universiteit te ervaren door modules van jouw keuze te volgen

- internationalisering; 'over de grens' kijken met internationale projecten, uitwisselingen, excursies en werkweken

- flexuren; leerlingen bepalen zelf waarbij ze verdieping of extra ondersteuning kunnen gebruiken