Gaat uw kind volgend jaar naar de brugklas? Leuk en spannend! Om u en uw kind te helpen bij de keuze van een nieuwe school, staan wij voor u klaar. Wij informeren u graag over voortgezet onderwijs in het algemeen en het Martinuscollege in het bijzonder. Nog leuker vinden wij het u te ontmoeten; in persoon of digitaal. Zien we u snel?


Wilt u meer informatie? Laat het ons weten via dit formulier.


Voor ouders/verzorgers: maatwerk in informatievoorziening 

Misschien heeft u vragen over bijvoorbeeld onze opleidingen, ons onderwijs, over begeleiding van leerlingen of over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze en andere vragen beantwoorden wij graag voor u. Hoe? Door het leveren van maatwerk, net zoals we dat doen voor onze leerlingen.


Digitaal formulier

Door middel van het invullen van een digitaal formulier kunt u aangeven aan welke informatie u behoefte heeft en op welke manier u geïnformeerd wilt worden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om u persoonlijk te informeren.

Voorlichtingsvideo's

Op onze website kunt ook ook meer informatie vinden en enkele voorlichtingsvideo's bekijken. 


Ouderinformatieavond

In december organiseren wij een informatieavond speciaal voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 7 of 8. Deze avond vertellen wij u alles over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen.  Meer informatie over aanmelding, datum en tijdstip volgt zo snel mogelijk. 


Voor de aanstaande brugklasleerlingen: 'proefdraaien op het Martinuscollege'

Indien mogelijk komen de groep 8 leerlingen uit de regio met hun klas een ochtend of middag 'proefdraaien'. Tijdens Martinus For One Day (MFOD) kunnen de leerlingen bij ons op school alvast ervaren hoe een dag in het leven van een brugklasleerling eruit kan zien. Ook kunnen zij kennismaken met onze medewerkers. Op het programma staan een mentorles, een vakles, marTINUSuren en een pauze in een van onze aula's. Een mooie gelegenheid om de school eens goed te bekijken en alvast de sfeer te proeven. Of dit door kan gaan, hangt af van de geldende coronamaatregelen. 

Open dagen

Kom gezellig langs op onze leuke school! Donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022 zijn onze open dagen. Proef de sfeer, doe mee met de lessen en praat met onze leerlingen en medewerkers. Je bent van harte welkom. Exacte tijden volgen zo snel mogelijk. 


Martinus Zapp 2021

Vorig schooljaar konden wij vanwege de coronamaatregelen geen ouders en leerlingen ontvangen. Wij hebben toen Martinus Zapp gemaakt. Deze video is hieronder terug te kijken. Inschrijven?

Komt uw kind volgend schooljaar naar het Martinuscollege; wat leuk en welkom! Inschrijven kan eenvoudig digitaal nadat uw kind het schooladvies heeft ontvangen van de basisschool. Klik op deze link voor meer informatie. 


Meer informatie?

Neem contact met ons op via deze link