Techniek is overal om ons heen. Om kinderen enthousiast te maken voor techniek, werkt het Martinuscollege samen binnen het Techniekpact West-Friesland. Dit samenwerkingsverband verzorgt organiseert onder andere events. lespakketten, gastlessen en presenteert nu ook mooie voorlichtingsvideo's. 


Techniekonderwijs

Techniek is een grote motor van onze economische welvaart en de vraag naar goede technici is groot. Ook in niet-technische beroepen neemt de vraag naar kennis over vaardigheden voor toepassing van techniek alleen maar toe. Het Martinuscollege erkent dit belang en verzorgt dan ook techniekonderwijs. Binnen het vmbo, maar ook bij de mavo, havo en vwo opleidingen is er aandacht voor techniek en technologie. 


Samenwerking scholen en bedrijven

Om techniek meer onder de aandacht te brengen werkt het Martinuscollege binnen het Techniekpact West-Friesland samen met andere opleidingen en bedrijven. Het Techniekpact staat klaar voor basisscholen in de regio om hen te ondersteunen met de lessen voor het vak techniek.

Aanbod voor basisscholen

Er is een groot aanbod voor scholen. Er zijn leskisten beschikbaar, scholen mogen op het Martinuscollege komen werken in het Tech Lab, wij geven gastlessen en nemen deel aan events voor basisscholen. En nu zijn er een aantal mooie video's die laten zien dat techniek overal is. Kijkt u mee?