Geslaagd? Donderdag 9 juni 2022 krijgen eindexamenleerlingen  mavo, havo, vwo te horen of ze geslaagd zijn of (nog) niet. 

Vanaf 15.00 uur worden de mavo, havo en vwo leerlingen bericht over de resultaten van hun eindexamens uit het eerste tijdvak. Leerlingen van vmbo basis, vmbo kader en lwt moeten nog wat langer geduld hebben. Hun examenuitslag volgt op 15 juni 2022. 

Wij hopen op veel geslaagde leerlingen!