Naast het behalen van de wereldwijd erkende taaldiploma's Cambridge Engels en DELF (Frans) is er op het Martinuscollege nu ook de mogelijkheid een dergelijk diploma voor Duits te halen. Het Martinuscollege is hiermee een van de 11 erkende scholen in Nederland waar het Deutsche Sprachdiplom (DSD) mag worden afgenomen. 


Belangrijke taal

Duits is de grootste taal in Europa en Duitsland is de meest belangrijke handelspartner van Nederland. Duits is daarmee een waardevolle (extra) taal om te beheersen. Vanaf leerjaar twee mavo, havo en vwo is het mogelijk Duits te volgen en de examens voor het DSD worden in leerjaar 4 of 5 afgenomen.


Goed lesprogramma

Het wereldwijd erkende taaldiploma geeft leerlingen een voorsprong bij een evt. vervolgstudie, stage of baan. Het diploma toetst lees- en luistervaardigheid en schriftelijke en mondelinge communicatie en kan op twee niveaus worden behaald. Dat het Martinscolllege een van de slechts 11 scholen in Nederland is waar dit examen mag worden afgenomen, is een mooie waardering voor het lesprogramma van de sectie Duits. Het laat zien dat het lesprogramma een goed voorbereidingstraject biedt voor het DSD.