Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van leerlingen bij het Martinuscollege. 

Leerlingenstatuut