De samenleving is internationaal is georiënteerd en ‘over de grens’  kijken vinden wij als school heel belangrijk. Het Martinuscollege is dan ook een Global Citizen School; een school waar internationalisering een vanzelfsprekend en vast onderdeel van het onderwijs is waar leerlingen worden opgeleid tot wereldburger. Internationalisering is onderdeel van maatwerk. 

 

Internationalisering als onderdeel van het onderwijs

Het Martinuscollege verzorgt goed taalonderwijs (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans), doet mee aan internationale, vakoverstijgende projecten, organiseert uitwisselingen met andere Europese scholen voor voortgezet onderwijs. Leerlingen maken korte (steden)reizen naar het buitenland, we besteden veel aandacht aan ons talenonderwijs en leerlingen communiceren met leerlingen uit andere landen door middel van eTwinning- en e-mailprojecten. Het is ook mogelijk om internationaal erkende taaldiploma's te halen. 

Alle leerlingen van de school die in de boven- en onderbouw atheneum of gymnasium onderwijs volgen, moeten tenminste eens in hun schoolloopbaan in contact komen met leerlingen in een ander land: bij voorkeur direct in het buitenland, eventueel via een digitaal project.

 "Ik ben op werkweek naar Berlijn geweest en heb in een gastgezin in Spanje gelogeerd. In Berlijn heb ik heel veel gezien, geleerd en gelachen. Naar Spanje gaan was best spannend maar ook wel weer ontzettend leuk. Ook hier heb ik heel veel geleerd en gezien en we hebben het enorm gezellig gehad. Het klikte heel goed met mijn gastgezin en ik ga deze zomer weer op bezoek" - Myrthe uit 5 vwo 

Fast Lane English (Engels)

Buiten de lessen Engels om hebben leerlingen mavo, havo, vwo de kans wereldwijd erkende diploma's Engels te halen en zich spelenderwijs onder te dompelen in de Engelse taal en cultuur. 

DELF (Frans)

Leerlingen met Frans in hun vakkenpakket kunnen het extra internationaal erkend diploma Frans (DELF) behalen. Leerlingen kunnen tijdens de reguliere lessen oefenen voor de examens het kunnen extra oefenen met luister-, schrijf-, lees- en gespreksvaardigheid. 

 
Deutche Sprachdiplom (Duits)

Leerlingen met Duits in hun vakkenpakket kunnen op het Martinuscollege het extra internationaal erkend diploma Duits halen: het Deutsche Sprachdiplom. Het Martinuscollege is een van de 11 middelbare scholen in Nederland waar dit examen mag worden afgenomen. 

 

Uitwisselingen

Tijdens een uitwisseling met een andere school in het buitenland verblijven leerlingen van het Martinuscollege enkele dagen in een gastgezin in het buitenland. Daar leren zij de taal, de omgeving en de cultuur beter kennen. De buitenlandse studenten verblijven op hun beurt ook in Nederland bij het gezin van de Martinusleerling.

Tijdens een individuele uitwisseling verblijven Martinus-leerlingen gedurende (een deel van) het schooljaar in het buitenland om daar hun lessen te volgen. Het Martinuscollege ontvangt ook regelmatig buitenlandse leerlingen die tijdelijk in Nederland zijn voor een uitwisseling. 

Tijdens de uitwisseling wordt altijd tijd doorgebracht op de school in het betreffende land. Ook uitstapjes in de omgeving maken onderdeel uit van het programma. Aan deelname aan de uitwisselingen zijn altijd educatieve opdrachten verbonden. Op het Martinuscollege is op dit moment een internationale uitwisseling mogelijk met twee scholen voor voortgezet onderwijs in Duitsland en een school voor voortgezet onderwijs in Spanje.

 

Global Citizen School

Het Martinuscollege is een Global Citizen School en daarmee onderdeel van het Global Citizen Network. Door het lidmaatschap van dit netwerk kan de school de internationale activiteiten nog makkelijker versterken, verder professionaliseren en breder vorm geven.