Het doel van leerlingbegeleiding is dat onze leerlingen zich evenwichtig ontwikkelen. Onze schoolstructuur is hierop aangepast. Per afdeling heeft een beperkt aantal leraren een paar jaar de zorg voor een eigen leerlingengroep. Deze kleinschaligheid biedt veiligheid. Leerlingen en leraren leren elkaar goed kennen en weten wat ze aan elkaar hebben; dit zorgt voor duidelijkheid.

Mentor/coach

De mentor/coach is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s). Deze begeleidt de leerlingen, bespreekt de voortgang en steunt de leerlingen bij problemen.  De mentor/coach is de leraar die extra aandacht voor een klas heeft en voor de leerlingen zorgt. Er is ook aandacht voor de sfeer in de klas. Hoe leren leerlingen goed naar elkaar te luisteren en wat doen ze als er gepest wordt op school? 

 "Onze mentor is echt heel leuk. We doen allemaal gezellige dingen met de klas en toen ik het thuis een beetje moeilijk had, kon ik heel fijn met haar praten. Daar ben ik echt blij mee" - Job uit mavo 3. 

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie krijgen op het Martinuscollege een faciliteitenpas: een kaartje waarop staat van welke extra faciliteiten zij gebruik mogen maken. Dit kan bijvoorbeeld extra tijd voor het maken van toetsen zijn, of de mogelijkheid voor extra mondelinge overhoringen, enzovoorts. Deze faciliteiten worden per leerling vastgesteld, er is dus sprake van maatwerk.

Decaan

De schooldecaan helpt leerlingen bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan  bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van de leerlingen. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren. 


Schoolondersteuningsprofiel 

Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke ondersteuning het Martinuscollege kan bieden, aanvullend op de al geboden basisondersteuning. 

En verder?

We bieden sociale vaardigheidstraining, de jeugdarts bezoekt onze school, voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn er mogelijkheden om op onze school onderwijs te volgen, er is een ondersteunings(advies)team voor wanneer de begeleiding van een leerling complexer wordt, een schoolmaatschappelijk werker en een orthopedagoog. Meer informatie? Neem contact met ons op via 0228-510300 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.