Leerlingen in de brugklas kunnen zelf een aantal lessen kiezen door te kiezen voor marTINUSuren, een sportklas of Fast Lane English. 

 

marTINUSuren

marTINUSuren zijn voor alle brugklassen beschikbaar. Twee uur per week volgen leerlingen in leerjaar 1 marTINUSuren op het gebied van digital, creatief atelier, foodlab, podium, sport, martinus goes green of techniek atelier. In het eerste jaar kunnen leerlingen twee verschillende marTINUSuren kiezen; voor het eerste en het tweede halfjaar. De marTINUSuren worden afgesloten met bijvoorbeeld een tentoonstelling van gemaakte werken, een high tea, een voorstelling of een sporttoernooi. 

Sportklassen

Voor leerlingen die naar een mavo/havo of een kader/mavo brugklas gaan is het ook mogelijk om te kiezen voor de sportklas. De lesdag begint dan altijd met een uur sport, er wordt in de overige lessen gewerkt met actieve lesvormen en projecten als EHBO en gezondheid. Leerlingen die kiezen voor de sportklas, kiezen geen marTINUSuren.

Fast Lane English

Leerlingen die naar de mavo/havo, havo/atheneum of atheneum/gymnasium brugklas gaan, kunnen ook kiezen voor Fast Lane English. Twee uur per week krijgen leerlingen praktijklessen Engels. Spelenderwijs leren zij lezen, schrijven, luisteren en spreken in het Engels en maken ze kennis met de Engelse cultuur. Excursies, buitenlandreizen en theater maken zijn onderdeel van Fast Lane English. In het voor-examenjaar maken leerlingen een examen van Cambridge Engels op het voor hen hoogst haalbare niveau. Leerlingen die kiezen voor Fast Lane English, kiezen geen marTINUSuren. 


Meer weten?

Kijk op de toelichting in onderstaand bestand. 
toelichting marTINUSuren, FLE, sportklas