Op het Martinuscollege gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt  (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers of andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. 

Privacyreglement

Wij hebben een privacyreglement wat tot doel heeft:
- de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beschermen tegen misbruik van gegevens, tegen het verwerken van onnodige en onjuiste gegevens en tegen verwerking op onjuiste of onnauwkeurige wijze;
- te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
- de rechten van betrokkenen te waarborgen. 

Het privacyreglement is hieronder te downloaden: 
Privacyreglement verwerking persoonsgegevens

Cookieverklaring 

Hieronder kunt u de cookieverklaring van onze school nalezen. 
Cookieverklaring

Cameratoezicht

Op het schoolterrein en ruimtes van het schoolgebouw van het Martinuscollege wordt onder andere toezicht gehouden door middel van de inzet van camerasystemen. Het protocol cameratoezicht geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.

Het protocol cameratoezicht is hieronder te downloaden:
Protocol cameratoezicht

 

Privacy-instellingen in Magister

Ouders van leerlingen tot 16 jaar en leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen met hun eigen inlogcodes  hun privacy-instellingen in het onderwijsportaal aangeven, inzien en wijzigen. 


Functionaris Gegevensbescherming

Een externe en onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) is aangesteld om te controleren of het Martinuscollege de AVG toepast en naleeft. 

Vragen, klachten of geschillen

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en indien nodig, wordt ook de FG en/of de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld. 

Bent u van oordeel dat de bepalingen van de AVG en de daarop gebaseerde regelgeving niet of niet op juiste wijze worden nageleefd, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van de school. Als de afhandeling van uw klacht of geschil niet leidt tot een voor u acceptabel resultaat, kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens staan hieronder vermeld. 

Verwerkingsverantwoordelijke Martinuscollege
Per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Per post:
Martinuscollege
College van Bestuur
Postbus 37
1610 AA  Bovenkarspel

Functionaris Gegevensbescherming 
Via een contactformulier; klik hier. 


Per post: 
Lumen Group B.V. 
Reactorweg 301
3542 AD Utrecht

Als het contact met de FG niet leidt tot een voor u acceptabel resultaat, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel de rechter.