Gezonde leerlingen presteren beter! Het Martinuscollege is een Gezonde School; een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid.

Gezonde voeding & levensstijl; goed voor jezelf zorgen

Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet-roken, zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. Wij kiezen voor een positieve aanpak waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Het Martinuscollege biedt een omgeving waar gezond eten en regelmatig bewegen makkelijk is.

Gezonde schoolkantine

Bij de gezonde school gaat het om voorlichting en kennis over goede voeding, aandacht voor een gezonde leefwijze en daadwerkelijk gezond onderwijs in de praktijk. Gezondheidseducatie maakt dan ook een vast onderdeel uit van het curriculum en bovenal zetten we ons in om leerlingen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is.

Dat begint met onze kantine:
- het aanbod en de uitstraling is gezond;
- wij werken er volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum; 
- de kantine biedt in elke productgroep minstens een betere keuze aan; 
- op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod liggen de betere keuzes; 
- in onze kantine wordt water drinken gestimuleerd; leerlingen en medewerkers hebben de hele dag toegang tot water. In alle drie de aula's zijn watertappunten;
- op het Martinuscollege werken we structureel aan een gezonde kantine met o.a. de jaarlijkse kantinescan en aan de hand van de richtlijnen Gezondere Kantines.

En verder...

- De oudervereniging heeft een thema-avond verzorgd voor ouders/verzorgers over gezonde voeding en leefstijl met kundige gastsprekers.
- De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een ondersteuningsteam met specialisten uit alle disciplines. Jaarlijks wordt nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen door de GGD-consulent. Signalering wordt besproken in het ondersteuningsteam en ouders/verzorgers worden bij dit proces betrokken. 
- Er is veel aandacht voor gezonde voeding en leefstijl in de lessen, met name daar waar daadwerkelijk gekookt/gebakken wordt en in de lessen lichamelijke opvoeding en biologie. 
- In de aula's hangen posters waarbij we leerlingen wijzen op de hoeveelheid suiker in bepaalde producten. 
- Wij geven veel uren lichamelijke opvoeding in modern uitgeruste locaties. Ook tijdens projectweken stimuleren we activiteiten waarbij leerlingen veel beweging krijgen.
- Waar mogelijk stimuleren wij leerlingen gezond te eten. Zo hebben wij thema-dagen georganiseerd waarop bijvoorbeeld gratis fruit uitgedeeld wordt en hebben wij meerdere keren meegedaan aan de Seven Days Challenge waarbij middelbare scholieren worden uitgedaagd om bijvoorbeeld een dag geen vlees te eten of een dag frisdrank te vervangen door water.

Gouden Schoolkantine Schaal 

Met het aanbod in de aula's hebben wij niveau goud behaald volgens de richtlijnen Gezondere Kantines. Dit leverde ons in februari 2019 de eerst Gouden Schoolkantine Schaal op.  Ook voor schooljaar 2022-2023 is deze gouden schaal behaald. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de aula's in kaart met de Kantinescan en wordt de uitkomst gerapporteerd aan de directie van de school.

Geen alcohol op schoolfeesten

Het Martinuscollege besteedt extra aandacht aan het tegenaan van het gebruik van genotmiddelen als alcohol en drugs. In verschillende lessen worden activiteiten ondernomen om het gebruik van alcohol en drugs te voorkomen en te voorkomen dat leerlingen gaan roken. Op feesten op school wordt geen alcohol geschonken.
 

Rookvrije school

Het Martinuscollege is een rookvrije school. Dit betekent dat roken niet is toegestaan in de school, op het schoolterrein en bij de poorten van de school. De school heeft in februari 2017 zelfs de Rookvrije Generatie Award gewonnen omdat wij ons op 'uitzonderlijke wijze inzetten voor een rookvrije generatie'.