Het Martinuscollege vindt het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school. Niet alleen omdat dit op zich al belangrijk is, maar ook omdat dit een voorwaarde is om goed te kunnen leren. Daarom spant iedereen zich in om het Martinuscollege een veilige school te laten zijn.


Positive Behavior Support

high fiveOp het Martinuscollege werken wij volgens de methode Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

Zinloos geweld

Gedragscode

De gedragscode die op het Martinuscollege van toepassing is, biedt een kader voor een goed, veilig en stimulerend werk- en leerklimaat binnen het Martinuscollege, vrij van discriminatie, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld. Deze gedragscode wordt in de mentorlessen met leerlingen besproken.

 

Pesten wordt niet geaccepteerd

Een goede sfeer in de klas en op school vinden wij belangrijk. Daarom besteden wij veel aandacht aan de opvang van nieuwe leerlingen. Verhoudingen tussen leerlingen onderling kunnen soms verstoord worden door pesten. De leerlingen weten dat pesten op de school niet geaccepteerd wordt. Hier wordt dan ook duidelijk tegen opgetreden. 

"Wat is de grens tussen pesten en plagen? Daar hebben wij het in de klas over tijdens de mentorles" - Tim uit mavo 2

 

Pestprotocol

In ons pestprotocol staat een beschrijving van signalen van pestgedrag, activiteiten om pestgedrag te voorkomen en de aanpak van pesten.
Pestprotocol

Anti-pestcoördinatoren

De anti-pestcoördinatoren op het Martinuscollege zijn:
mevrouw Mimi Janssen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
de heer Iwan Ottens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Convenant veilige school

De gemeente Stede Broec heeft, samen met onder andere scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio West-Friesland en de Politie Noord-Holland Noord het ‘Convenant Veilige School’ ondertekend. De partijen zijn hierdoor verplicht zich in te zetten voor het creëren van een veilig klimaat in en om de scholen.