Het Martinuscollege valt onder de Stichting voor Interconfessioneel voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland (SIVO).

Stichting voor Interconfessioneel voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland

De stichting heeft een bestuursvorm waarbij onderscheid wordt gemaakt in het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting. Door besturen en toezicht houden te scheiden, wordt het belang dat de stichting hecht aan verantwoording afleggen vormgegeven.  De 'Code voor Goed Onderwijsbestuur VO' is voor de SIVO leidend voor de inrichting van het stichtingsbestuur. De SIVO past deze code integraal toe en onderschrijft de centrale uitgangspunten in de code. De statuten en code zijn hieronder na te lezen.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, waakt over de algemene gang van zaken en toetst of de school haar maatschappelijke functie op de juiste wijze invult en vervult. Het reglement, het toezichtkader en het ledenoverzicht van de Raad van Toezicht is hieronder na te lezen.

Voor meer informatie en contact kunt u contact opnemen met de Raad van Toezicht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het 'bevoegd gezag' in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. De algemeen directeur vormt het College van Bestuur en is voorzitter van de directie. Het reglement van het College van Bestuur is hieronder na te lezen.

Het College van Bestuur bestaat uit: de heer C.A. van Bergeijk - voorzitter
algemeen directeur Martinuscollege, bestuurslid Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken Alkmaar, voorzitter Arbeidsmarktplatform en bestuurlijk overleg Noord-Holland Noord, voorzitter stuurgroep Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland, Toezichthoudend lid Samenwerkingsverband West-Friesland, lid bestuur VO-raad, lid aanbevelingscommissie Stichting Leergeld.

Directie en teamleiders

algemeen directeur Kees van Bergeijk
sectordirecteur vmbo Jan Jacob Jaasma
sectordirecteur mavo, havo, vwo Monika Defourny
schoolleider vmbo onderbouw Sabine Wehman
schoolleider vmbo bovenbouw Corné van Diepen
teamleider havo, atheneum, gymnasium onderbouw  Ingrid Mooren 
schoolleider havo Hanneke Doodeman-Langenhuijzen
schoolleider mavo Edwin Gros
schoolleider atheneum/gymnasium Bert Haalboom 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Martinuscollege bestaat vanaf schooljaar 2021/2022 uit maximaal 12 leden: 6 leden namens het personeel  en 6 leden namens de ouders en leerlingen - waarvan in principe 3 ouder/verzorger en 3 leerling zijn. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het MR-reglement en het MR-statuut. De ledenlijst van de MR is hieronder na te lezen. 

Reglement College van Bestuur
Statuten SIVO
Code Goed Onderwijsbestuur VO
Jaarverslag
Reglement Raad van Toezicht
Leden Raad van Toezicht
Leden medezeggenschapsraad