Het Martinuscollege laat veel leerlingen leren. Daarnaast leidt het Martinus ook leraren op. Om een goede leraar te worden moet je - naast het leren op een opleidingsinstituut - veel oefenen in de praktijksituatie op een school. Het Martinuscollege biedt daarvoor volop mogelijkheden aan studenten van de lerarenopleidingen. Dat doen we al jarenlang in goed overleg met de opleidingsinstituten in Amsterdam en als een van de partners van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland (ROWF). 


Regionale Opleidingsschool Westfriesland (ROWF); veel meer dan stage lopen

Het ROWF is een partnerschap tussen VO-scholen in West-Friesland dat vorm geeft aan het ‘Opleiden in de School’. In het 'Opleiden in de school' leren en werken enkele studenten van de lerarenopleidingen voor een groot deel op een school aan hun opleiding in de vorm van leerwerktrajecten. Dat is veel meer dan ‘stagelopen’, waarbij studenten alleen wat lesuren geven en daarin begeleid worden.


Passende leeromgeving

Binnen de opleidingsschool werken en leren studenten tegelijkertijd door het verrichten van allerlei taken en het doen van praktijkonderzoek. De diversiteit van de scholen van de ROWF biedt daarvoor een passende leerwerkomgeving én de begeleiding die bij deze vorm van (competentiegericht) leren hoort.


Extra dynamiek

De begeleiders op de scholen hebben een training gevolgd en passen het geleerde toe op het leren van de leraren in opleiding én van de leerlingen. Het opleiden in de school zorgt voor extra dynamiek in de school waarvan de leerlingen en de onderwijsteams profiteren.


Excellente erkende opleidingsschool

Inmiddels zijn er al veel studenten door de ROWF opgeleid tot startbekwame docenten, die bewijzen dat ze kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. Het Ministerie OC&W heeft dit gecontroleerd en de ROWF in 2009 uitgeroepen tot 'excellente erkende opleidingsschool’.

Ambitie in het onderwijs? Zij-instromer? Stappen in het Onderwijs 

Voor iedereen met ambitie in het onderwijs in de regio Noord-Holland Noord is er een (digitaal) informatieloket: Stappen in het Onderwijs. Bij Stappen in het Onderwijs zetten alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, middelbar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen zich in voor een gezamenlijke aanpak bij het werven en opleiden van onderwijsprofesssionals. Meer weten? Klik hier.