Het Martinuscollege is betrokken bij 'School-maatjes'. Dit is een organisatie voor VO-leerlingen die wat meer sociale interactie kunnen gebruiken. School-maatjes motiveert leerlingen en vergroot het welbevinden. 

Leerlingen die deelnemen aan de activiteiten van School-maatjes gaan na schooltijd aan de slag met leuke activiteiten, waarbij veel plezier gemaakt wordt en gewerkt wordt aan o.a. sociale vaardigheden, omgaan met conflicten, reflecteren, relaties opbouwen en talenten ontdekken.

De begeleiders organiseren sport- en spelactiviteiten, gastlessen, bedrijfsbezoeken en excursies. Hierdoor komen leerlingen in contact met jongerenwerkers en andere leerlingen van  school en kunnen zij nieuwe school-maatjes maken. In alle activiteiten is aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en rode draad is door alle activiteiten heen wordt er naar elkaar verslag gedaan en gepresenteerd . 

 

Op het programma staan onder andere:

- sportactiviteiten als judo, zwemmen en schaatsen

- samenwerkingsopdrachten als bowlen in een team en creatief aan de slag in het praktijklokaal

- gastlessen/ excursies en actualiteiten: bezoek musea in de regio (bijv. het stoommuseum) en verder weg naar bijvoorbeeld het Rijksmuseum en het stadhuis in Amsterdam