Met Martinus Goes Green denken we na over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals geen armoede, geen honger en goed onderwijs.


Energiebesparing, goed onderwijs, zonnepanelen, gescheiden afvalinzameling, een gezonde school zijn. Allemaal belangrijke zaken die bijdragen aan een duurzame wereld. Maar wat kunnen we nog meer doen? We zijn in alle eerste klassen in september 2022 gestart met een speciale mentorles over duurzaamheid om dit thema bij de leerlingen te introduceren. Daarnaast komen in onze andere lessen, marTINUSuren en martinusweken de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals deze door de VN zijn geformuleerd, aan bod waar mogelijk.

Martinus Goes Green Team

Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een vaste plek in de organisatie te geven, is er ook een Martinus Goes Green Team opgericht. Hiervoor hebben leerlingen vanuit alle brugklassen zich kunnen aanmelden. Deze groep leerlingen gaat de komende jaren meedenken over het duurzamer maken van onze school. Zo'n 20 leerlingen vanuit alle brugklassen mogen ook nog op bezoek bij een ecoschool in het buitenland. Mooie ontwikkelingen die hopelijk bijdragen aan een duurzame wereld.