Techniek is een grote motor van onze economische welvaart en om als land mee te kunnen blijven tellen als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek, zijn dan ook voldoende goede technici nodig. Ook in niet-technische beroepen neemt de vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek alleen maar toe. Daarom vinden wij het op onze school belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met techniek. Met alle faciliteiten op het Martinuscollege, is dat geen enkel probleem. 

Keuzevakken, projecten, marTINUSuren

Binnen het vmbo kunnen leerlingen kiezen voor technische profielen en technische keuzevakken. Binnen de mavo, havo, atheneum en gymnasium wordt op projectbasis gewerkt aan technische projecten en excursies en kunnen leerlingen kiezen voor marTINUSuren waar met techniek gewerkt wordt.


Techniekpact West-Friesland: Techniek doet het

Met een handtekening onder het Techniekpact West-Friesland tekenden zestien partijen in 2019 voor een intensieve samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Samen werken zij aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici met 'Techniek doet het'.  Meer weten? Neem eens een kijkje op de website!