Schoolvakanties 2023 - 2024 voor leerlingen


Extra verlof

Volgens de leerplichtwet en de voorschriften vanuit het ministerie van OCW is verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen alleen in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Een verzoek daartoe moet vroegtijdig via het onderwijsportaal worden aangevraagd. 


Overige belangrijke data

Meer informatie over data voor bijvoorbeeld ouderavonden, thema-avonden, excursies etc. ontvangen ouder(s)/verzorger(s) altijd tijdig via het onderwijsportaal. Zo hebben ouder(s)/verzorger(s) altijd de juiste informatie betreffende hun kind(eren) overzichtelijk bij elkaar. 


Lesrooster

  mavo havo vwo   vmbo
  40 minuten   45 minuten
       
1 08.25 - 09.05 1 08.20 - 09.05
2 09.05 - 09.45 2 09.05 - 09.50
  pauze 5 min. 3 09.50 - 10.35
3 09.50 - 10.30   pauze 20 min.
4 10.30 - 11.10 4 10.55 - 11.40
  pauze 20 min. 5 11.40 - 12.25
5 11.30 - 12.10   pauze 30 min.
6 12.10 - 12.50 6 12.55 - 13.40
  pauze 30 min. 7 13.40 - 14.25
7 13.20 - 14.00 8 14.25 - 15.10
8 14.00 - 14.40 9 15.10 - 15.55
  pauze 5 min. 10 15.55 - 16.40
9 14.45 - 15.25    
10 15.25 - 16.05