stormMomenteel geldt code rood vanwege het slechte weer. Zolang rood van kracht is en je bent thuis, blijf dan thuis. Wordt er afgeschaald naar code geel, kom dan weer naar school. Indien mogelijk adviseren wij om je te laten brengen. Leerlingen die nu op school zijn: graag op school blijven, ook als er lessen uitvallen door afwezigheid van de leraar.