Ook dit jaar heeft de schoolkantine weer de Gouden Schaal behaald; een mooi & gezond resultaat voor ons als gezonde school. 

Bij de gezonde school gaat het om voorlichting en kennis over goede voeding, aandacht voor een gezonde leefwijze en daadwerkelijk gezond onderwijs in de praktijk. Gezondheidseducatie maakt dan ook een vast onderdeel uit van het curriculum en bovenal zetten we ons in om leerlingen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is.

Dat begint met onze kantine:
- het aanbod en de uitstraling is gezond;
- wij werken er volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum; 
- de kantine biedt in elke productgroep minstens een betere keuze aan; 
- op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod liggen de betere keuzes; 
- in onze kantine wordt water drinken gestimuleerd; leerlingen en medewerkers hebben de hele dag toegang tot water. In alle drie de aula's zijn watertappunten;
- op het Martinuscollege werken we structureel aan een gezonde kantine met o.a. de jaarlijkse kantinescan en aan de hand van de richtlijnen Gezondere Kantines.