Met hun eigen ingenieursbureau hebben havo 5 leerlingen met natuurkunde in hun pakket gewerkt aan het project 'help de olijfbomen overleven'. 


Droogte in Spanje
Aan de hand van verschillende artikelen is eerst in kaart gebracht wat de grote problemen zijn in Spanje i.v.m. de droogte. De klas vervolgens opgedeeld in 6 ingenieursbureaus met elk een directeur. De directeur mocht kiezen welke van de problemen (veel zout water maar geen zoet water, water aan de kust maar niet in het binnenland, irrigatie, duurzaam energie opwekken en warmte in huis) zijn/haar ingenieursbureau wilde oplossen.

Oplossing
Na theoretisch onderzoek over de grootte van het probleem en de daaruit voortvloeiende eisen voor hun ontwerp hebben de leerlingen in 1,5 week een oplossing gebouwd voor hun probleem. De leerlingen hebben geweldig werk verzet, serieus gewerkt en mooie resultaten behaald. Een geslaagd project!