Klachten lossen wij graag in goed overleg op. De procedure die wij hiervoor hanteren, is beschreven in de klachtenregeling. 

Klachtenregeling