Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van leerlingen bij het Martinuscollege en bevat de daaruit voortvloeiende opdrachten aan het bevoegd gezag en de geledingen van de school.


Leerlingenstatuut

Opmerking bij het leerlingenstatuut: het Eindexamenbesluit is vervallen. Het statuut zal hierop worden aangepast.