Als wij op school het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld