Het privacyreglement verwerking persoonsgegevens heeft o.a. tot doel de rechten van betrokkenen (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers of andere relatie van de school) te waarborgen en het misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Het reglement is hieronder te downloaden. 


privacyreglement verwerking persoonsgegevensFunctionaris Gegevensbescherming

Een externe en onafhankelijke functionaris voor gegevensbescherming (FG) is aangesteld om te controleren of het Martinuscollege de Algemene Verordening Gegevensbescherming toepast en naleeft. 


Contact opnemen met de FG?

Via een contactformulier; klik hier. 

Per post: 
Lumen Group B.V. 
Reactorweg 301
3542 AD Utrecht

Als het contact met de FG niet leidt tot een voor u acceptabel resultaat, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel de rechter.