Bij inschrijvingen van leerlingen voor de brugklas is het advies van de basisschool leidend. Daarnaast is voor toelating van belang dat de ondersteuningsbehoefte aansluit bij het ondersteuningsprofiel van onze school. In onderstaand document leest u hier meer over.

protocol inschrijving en toelating in de brugklas