Doel van de wet Passend Onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen.


Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Welke ondersteuning onze school kan bieden, aanvullend op de al geboden basisondersteuning, staat beschreven in het schoolondersteuningsplan.  Hieronder kunt u de tekst van ons schoolondersteuningsplan downloaden.

Schoolondersteuningsplan 2020- 2024