Het Martinuscollege is een lerende en zichzelf ontwikkelende organisatie. Hierbinnen is een goede communicatie tussen alle betrokkenen een voorwaarde om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Met de integriteitscode willen we een proces op gang brengen van bewustwording en dialoog.


Schatten we de gevolgen en de risico’s van bepaalde situaties goed in? Maken we daarin dezelfde afweging? Praten we hier voldoende over met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen integer handelen, maar ook integer overkomen? Dit alles in de wetenschap dat de grens tussen goed gedrag en fout gedrag niet altijd helder aan te geven is en per situatie kan verschillen.
Integriteitscode