In de Code Goed Onderwijsbestuur in het Voortgezet Onderwijs is vastgelegd dat het bestuur moet beschikken over een klokkenluidersregeling.


Deze regeling is een belangrijke schakel in het streven van VO-instellingen om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en daarover transparant te zijn. Het Martinuscollege volgt, naast de klachtenregeling zoals deze elders op de website is omschreven, de klokkenluidersregeling; u kunt deze regeling hieronder raadplegen.
Klokkenluidersregeling