Het Martinuscollege is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals omwonenden en de gemeente. 


Het Martinuscollege ziet het als haar verantwoordelijkheid om leerlingen te leren de voordelen van sociale media te benutten, maar ook de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken. 

Het Martinuscollege biedt haar leraren voldoende mogelijkheden (o.a. tijd en budget) om kennis van sociale media en de manier waarop deze ingezet kunnen worden in de leerontwikkeling, op peil te houden.

Het Sociale Media Protocol is opgesteld in overeenstemming met de gedragsregels.

Sociale media protocol